Apie Studiją

Studija InMind - tai erdvė asmeniniam augimui ir sąmoningumo ugdymui. Tai vieta, kurioje renkasi pažinti save ir tobulėti norintys žmonės. Tai vieta, kurioje lavinamas ir protas, ir kūnas, ir siela.

a

SUSISIEKITE

+37069903355

Saltoniškių g. 31-315, Vilnius

info@inmind.lt

 
a

Paslaugų teikimo sąlygos ir taisyklės

Naudojimosi paslaugomis taisyklės ir sąlygos (toliau – Taisyklės) taikomos visiems, kurie naudojasi bent viena iš siūlomų paslaugų. Pradėti naudotis paslaugomis leidžiama tik atidžiai susipažinus su Taisyklėmis, kurios skelbiamos viešai adresu www.inmind.lt. Svetainės/kursų/praktikų/užsiėmimų/treniruočių/stovyklų/konsultacijų lankytojas (toliau – lankytojas, dalyvis), užpildydamas elektroninę formą svetainėje arba kreipdamasis bet kokiu būdu dėl paslaugų teikimo arba atlikdamas mokėjimą už paslaugas (pats arba per atstovą) tuo patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, jas suprato ir sutinka su jomis. Galimos neigiamos pasekmės, susijusios su šių Taisyklių nesilaikymu, tenka lankytojui.

Siūlomos paslaugos ar praktikos/treniruotės yra saugios, tačiau lankytojas ar dalyvis, prieš pradėdamas naudotis siūlomomis paslaugomis, turi savarankiškai įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia naudotis šiomis konkrečiomis paslaugomis; taip pat supranta ir sutinka, kad gauta informacija, patarimai, kursų medžiaga, fizinių pratimų rinkiniai ir kt. jokiu būdu nėra siūlymas keisti ar atsisakyti gydytojo rekomendacijų, jei tokių būta. Primygtinai prašoma nesinaudoti paslaugomis po sunkių asmeninių išgyvenimų (artimo žmogaus mirtis, depresija ir pan.).

Užsiėmimų/treniruočių metų, kai jos vyksta tam skirtose patalpose, dalyvis, lankytojas privalo:

  • atsakingai ir rūpestingai naudotis teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas paslaugomis nepadarytų žalos sau, kitų asmenų sveikatai ir turtui;
  • būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų;
  • nelaimingo atsitikimo atveju, galintys padėti lankytojai turi dėti visas pastangas tokiai pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms;
  • nedelsiant informuoti apie savo ar kitų lankytojų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis paslaugomis;
  • dėvėti tik toms patalpoms skirtą švarią bei tvarkingą avalynę ir aprangą;
  • atlyginti materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl dalyvio tyčios ar neatsargumo.

Lankytojas/dalyvis prieš sumokėdamas už paslaugą, turi susipažinti su siūlomos paslaugos turiniu, kokybe. Tuo tikslu svetainėje yra pateikiama dalis informacijos, kuri prieinama be jokio mokesčio. Lankytojas ar dalyvis, kuris iš anksto nepateikė jokių klausimų dėl paslaugų turinio ar kokybės, negali tikėtis atgauti sumokėtą mokestį.

Svetainėje patalpinta mokomoji medžiaga, garso įrašai, pratimai, lentelės, nuotraukos, schemos, kita informacija bus saugoma ir prieinama lankytojams pakankamai ilgai, tačiau svetainės savininkas neįsipareigoja šią informaciją saugoti neribotą laiko tarpą: ją gali atnaujinti, pakeisti, pergrupuoti ir pan.

Paslaugos teikėjas teikia pirmenybę atsiskaitymui už paslaugas internetu. Nepavykus/neturint galimybės apmokėti internetu, reikėtų susisiekti su svetainės administratoriumi ir individualiai spręsti klausimą dėl alternatyvių atsiskaitymo būdų bei medžiagos pateikimo kanalų.

Visa informacija, kuri pateikiama kursų, pratybų, seminarų, užsiėmimų, stovyklų ir kitų renginių metu, interneto svetainėje, taip pat internetu vaizdo, garso turinys, nuotraukos, tekstai ir kita informacija priklauso šios svetainės savininkui (informacijos šaltiniai pateikiami su atitinkama nuoroda). Bet kokia forma atgaminti, kopijuoti, viešai skelbti, dalintis interneto ar kitais tinklais, būdais ar padaryti viešai prieinamą kompiuterių tinklais bet kokiose patalpose ar terminaluose bet kokiu tikslu yra draudžiama.

Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias Taisykles.